DANISH AGRIBUSINESS FUND

    Øget produktion og udbud af fødevarer til gavn for forbrugere, virksomheder og investorer

    Danish Agribusiness Fund er et offentligt-privat initiativ, der skal sikre finansiering til landbrugs- og fødevareprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder samt fremme salget af danske teknologi og know-how.

    Danish Agribusiness Fund skal på et kommercielt grundlag bidrage til at styrke investeringerne i landbrugs- og fødevareprojekter i udviklingslande og vækstmarkeder. Formålet er at øge produktionen af fødevarer og effektivisere håndteringen af dem for derigennem at udvide udbuddet til gavn for forbrugere, virksomheder og investorer.

    Fonden bidrager med risikovillig kapital til projekter, der kan sikre flere og bedre bæredygtige fødevarer. Det sker i samarbejde med danske virksomheder eller i projekter, hvor dansk teknologi eller know-how indgår.

    hoest-i-polen