INVESTER MED DAF

  Kommercielt bæredygtige projekter

  Danish Agribusiness Fund kan investere med virksomheder og udviklere, der ønsker at sælge teknologi til, udvikle eller drive kommercielle projekter indenfor landbrugs- og fødevaresektoren, der dækker hele værdikæden fra jord til bord. Det gælder bl.a.:

  • Primærlandbrug (dyrkning af afgrøder og husdyrhold)
  • Håndtering, tørring og lagring af afgrøder
  • Forarbejdning og produktion af føde-og drikkevarer
  • Håndtering af affaldsprodukter og affald
  • Produktion af maskiner og andet udstyr til landbrugs- og fødevaresektoren
  • Produktion af foder, vitaminer og andre ingredienser til foderproduktion
  • Produktion af gødning
  • Produktion af veterinære produkter
  • Aqua kultur (land- og vandbaseret)
  • Logistik
  • Konsulentydelser

  Projekterne skal være kommercielt bæredygtige og kunne give et attraktivt afkast til investorerne. Det er ligeledes en forudsætning, at der er danske investorer i projektet, eller at der anvendes dansk teknologi eller know-how.

  daf-11

  Danish Agribusiness Fund kan investere i alle lande anført på OECD’s DAC-liste over modtagere af udviklingsbistand. En oversigt over fondens investeringer kan findes under porteføljen.